Čitanje naglas utječe na inteligenciju djece

Čitanje naglas utječe na inteligenciju djece

Čitanje naglas utječe na inteligenciju djece

Čitanje naglas utječe na inteligenciju djece

Iako se često smatra da smo s inteligencijom rođeni i da nju ne možemo utjecati, mnoga istraživanja sugeriraju drugačije.

Već se kod djece može na različite načine utjecati na inteligenciju.

Na inteligenciju djeteta unaprijed genetske predispozicije, inteligencija roditelja…

No, osim toga na inteligenciju utječu i razne druge stvari. Dojenje može imati utjecaj na inteligenciju djeteta. Istraživanja sugeriraju da djeca dojena do treće godine imaju 3-8 veći kvocijent inteligencije.
Također, prehrana igra značajnu ulogu. Nezdrava hrana kod mlađe djece, do 3 godine može utjecati na razvoj inteligencije. Slično je pokazalo i istraživanje na osnovnoškolcima u New Yorku.

Čitanje knjiga je i kod odraslih korisno za povećanje inteligencije. No, još više je izraženo kod djece. U istraživanju se pokazalo da kada roditelji naglas čitaju djeci, dijete ima kasnije veće jezične i kognitivne sposobnosti.*
Čitanje naglas djeci djeluje i kao poveznica i stvara bliskost između roditelja i djece, no istraživanje je pokazalo da to može imati i utjecaj na inteligenciju kod djece.

Drugo istraživanje* je pokazalo da broj riječi koje dijete čuje može imati veću razliku i utjecaj na razvoj nego što se prije mislilo. Istraživači s University of York došli su do zaključka da mala djeca koja su izložena većoj količini riječi imaju i bolje kognitivne vještine. Pronađene su poveznice između količine i raznovrsnosti riječi koju su djeca čula od odraslih i njihovih neverbalnih sposobnosti poput rasuđivanja, matematičkih sposobnosti i drugih.

Vezano:

Utjecaj dojenja na inteligenciju djeteta

Inteligencija – mitovi i činjenice

Objavljeno
Kategorizirano kao Odgoj

Ostavite komentar

*