Stjepan – imendan 2023. –

Saznajte na koji datum Stjepan slavi imendan u 2023. godini. – Znate li da slavljenje imendana nije posebno samo za Hrvatsku i okolne balkanske zemlje. Imendan je poseban dan koji se slavi širom svijeta.

PETRA – imendan 2023. –

Saznajte na koji datum PETRA slavi imendan u 2023. godini. – Znate li da slavljenje imendana nije posebno samo za Hrvatsku i okolne balkanske zemlje. Imendan je poseban dan koji se slavi širom svijeta.

ANTE – imendan 2023. –

Saznajte na koji datum Ante slavi imendan u 2023. godini. – Znate li da slavljenje imendana nije posebno samo za Hrvatsku i okolne balkanske zemlje. Imendan je poseban dan koji se slavi širom svijeta…

MARKO- imendan 2023. –

Saznajte na koji datum Marko slavi imendan u 2023. godini. – Znate li da slavljenje imendana nije posebno samo za Hrvatsku i okolne balkanske zemlje. Imendan je poseban dan koji se slavi širom svijeta.

Josip – imendan 2023. –

Saznajte na koji datum Josip slavi imendan u 2023. godini. – Znate li da slavljenje imendana nije posebno samo za Hrvatsku i okolne balkanske zemlje. Imendan je poseban dan koji se slavi širom svijeta.

Vinko – imendan 2023. –

Saznajte na koji datum Vinko slavi imendan u 2023. godini. – Znate li da slavljenje imendana nije posebno samo za Hrvatsku i okolne balkanske zemlje. Imendan je poseban dan koji se slavi širom svijeta.

Ivanko – imendan 2023. –

Saznajte na koji datum Ivanko slavi imendan u 2023. godini. – Znate li da slavljenje imendana nije posebno samo za Hrvatsku i okolne balkanske zemlje. Imendan je poseban dan koji se slavi širom svijeta.

Silvije – imendan 2023. –

Saznajte na koji datum Silvije slavi imendan u 2023. godini. – Znate li da slavljenje imendana nije posebno samo za Hrvatsku i okolne balkanske zemlje. Imendan je poseban dan koji se slavi širom svijeta.

Silvestar – imendan 2023. –

Saznajte na koji datum Silvestar slavi imendan u 2023. godini. – Znate li da slavljenje imendana nije posebno samo za Hrvatsku i okolne balkanske zemlje. Imendan je poseban dan koji se slavi širom svijeta.

Silvester – imendan 2023. –

Saznajte na koji datum Silvester slavi imendan u 2023. godini. – Znate li da slavljenje imendana nije posebno samo za Hrvatsku i okolne balkanske zemlje. Imendan je poseban dan koji se slavi širom svijeta.

Božo (Božidar) – imendan 2023. –

Božo – imendan 2023. – Božo (Božidar) je katoličko ime koje ima svoj imendan nekoliko puta kroz godinu. 08.03. i 25.12. obilježava se imendan imena Božo, Boško i njegovih izvedenica. Božo slavi imendan: 08.03.25.12. Iznad ste saznali na koji datum Božo slavi imendan u 2023. godini. Znate li da slavljenje imendana nije posebno samo za… Nastavi čitati Božo (Božidar) – imendan 2023. –

Boško – imendan 2023. –

Saznajte na koji datum Boško slavi imendan u 2023. godini. – Znate li da slavljenje imendana nije posebno samo za Hrvatsku i okolne balkanske zemlje. Imendan je poseban dan koji se slavi širom svijeta.

EVA – imendan 2023. –

Saznajte na koji datum Eva slavi imendan u 2023. godini. – Znate li da slavljenje imendana nije posebno samo za Hrvatsku i okolne balkanske zemlje. Imendan je poseban dan koji se slavi širom svijeta.

Valerija – imendan 2023. –

Saznajte na koji datum VALERIJA slavi imendan u 2023. godini. – Znate li da slavljenje imendana nije posebno samo za Hrvatsku i okolne balkanske zemlje. Imendan je poseban dan koji se slavi širom svijeta.

MARIN (Marina) – imendan 2023. –

Saznajte na koji datum Marin slavi imendan u 2023. godini. – Znate li da slavljenje imendana nije posebno samo za Hrvatsku i okolne balkanske zemlje. Imendan je poseban dan koji se slavi širom svijeta.

MIA – imendan 2023. –

Saznajte na koji datum Mia slavi imendan u 2023. godini. – Znate li da slavljenje imendana nije posebno samo za Hrvatsku i okolne balkanske zemlje. Imendan je poseban dan koji se slavi širom svijeta.

LUCIJA – imendan 2023. –

Saznajte na koji datum LUCIJA slavi imendan u 2023. godini. – Znate li da slavljenje imendana nije posebno samo za Hrvatsku i okolne balkanske zemlje. Imendan je poseban dan koji se slavi širom svijeta.

NIKOLINA – imendan 2023. –

Saznajte na koji datum Nikolina slavi imendan u 2023. godini. – Znate li da slavljenje imendana nije posebno samo za Hrvatsku i okolne balkanske zemlje. Imendan je poseban dan koji se slavi širom svijeta.

Nikola – imendan 2023. –

Saznajte na koji datum Nikola slavi imendan u 2023. godini. – Znate li da slavljenje imendana nije posebno samo za Hrvatsku i okolne balkanske zemlje. Imendan je poseban dan koji se slavi širom svijeta.

Ivana – imendan 2023. –

Saznajte na koji datum Ivana slavi imendan u 2023. godini. – Znate li da slavljenje imendana nije posebno samo za Hrvatsku i okolne balkanske zemlje. Imendan je poseban dan koji se slavi širom svijeta.

BARBARA – imendan 2023-

Saznajte na koji datum Barbara slavi imendan u 2023. godini. – Znate li da slavljenje imendana nije posebno samo za Hrvatsku i okolne balkanske zemlje. Imendan je poseban dan koji se slavi širom svijeta.

Hrvoje – imendan 2023 –

Saznajte na koji datum Hrvoje slavi imendan u 2023. godini. – Znate li da slavljenje imendana nije posebno samo za Hrvatsku i okolne balkanske zemlje. Imendan je poseban dan koji se slavi širom svijeta.

Andrea – imendan 2023. –

Saznajte na koji datum Andrea slavi imendan u 2023. godini. – Znate li da slavljenje imendana nije posebno samo za Hrvatsku i okolne balkanske zemlje. Imendan je poseban dan koji se slavi širom svijeta.

Andrija – imendan 2023. –

Saznajte na koji datum Andrija slavi imendan u 2023. godini. – Znate li da slavljenje imendana nije posebno samo za Hrvatsku i okolne balkanske zemlje. Imendan je poseban dan koji se slavi širom svijeta.

JAKOV – imendan 2023. –

Saznajte na koji datum Jakov slavi imendan u 2023. godini. – Znate li da slavljenje imendana nije posebno samo za Hrvatsku i okolne balkanske zemlje. Imendan je poseban dan koji se slavi širom svijeta.

Ivan – imendan 2023. –

Saznajte na koji datum Ivan slavi imendan u 2023. godini. – Znate li da slavljenje imendana nije posebno samo za Hrvatsku i okolne balkanske zemlje. Imendan je poseban dan koji se slavi širom svijeta.

Katarina – imendan 2023. –

Saznajte na koji datum Katarina slavi imendan u 2023. godini. – Znate li da slavljenje imendana nije posebno samo za Hrvatsku i okolne balkanske zemlje. Imendan je poseban dan koji se slavi širom svijeta…

KARLA – imendan 2023. –

Saznajte na koji datum Karla slavi imendan u 2023. godini. – Znate li da slavljenje imendana nije posebno samo za Hrvatsku i okolne balkanske zemlje. Imendan je poseban dan koji se slavi širom svijeta…

KARLO – imendan 2023. –

Saznajte na koji datum Karlo slavi imendan u 2023. godini. – Znate li da slavljenje imendana nije posebno samo za Hrvatsku i okolne balkanske zemlje. Imendan je poseban dan koji se slavi širom svijeta…

MARIJA – imendan 2023. –

Saznajte na koji datum MARIJA slavi imendan u 2023. godini. – Znate li da slavljenje imendana nije posebno samo za Hrvatsku i okolne balkanske zemlje. Imendan je poseban dan koji se slavi širom svijeta.