Category Archives: Imendani 2020

Običaj slavljenja imendana kršćanska je tradicija prema kojoj se imendan obilježava na sličan način kao rođendan. U Hrvatskoj, imendan se podudara s katoličkim kalendarom imena. I dok mlađa populacija radije slavi rođendane, čini se kako starije osobe preferiraju proslave imendana.

Denis – imendan 2020. –

Saznajte na koji datum Denis slavi imendan u 2020. godini. – Znate li da slavljenje imendana nije posebno samo za Hrvatsku i okolne balkanske zemlje. Imendan je poseban dan koji se slavi širom svijeta.

Svjetlana – imendan 2020. –

Saznajte na koji datum Svjetlana slavi imendan u 2020. godini. – Znate li da slavljenje imendana nije posebno samo za Hrvatsku i okolne balkanske zemlje. Imendan je poseban dan koji se slavi širom svijeta.

Gerta – imendan 2020. –

Saznajte na koji datum Gerta slavi imendan u 2020. godini. – Znate li da slavljenje imendana nije posebno samo za Hrvatsku i okolne balkanske zemlje. Imendan je poseban dan koji se slavi širom svijeta.

GERHARD – imendan 2020. –

Saznajte na koji datum GERHARD slavi imendan u 2020. godini. – Znate li da slavljenje imendana nije posebno samo za Hrvatsku i okolne balkanske zemlje. Imendan je poseban dan koji se slavi širom svijeta.

Elida - imendan

Elida – imendan 2020. –

Saznajte na koji datum Elida slavi imendan u 2020. godini. – Znate li da slavljenje imendana nije posebno samo za Hrvatsku i okolne balkanske zemlje. Imendan je poseban dan koji se slavi širom svijeta.

Gina- imendan 2020. –

Saznajte na koji datum Gina slavi imendan u 2020. godini. – Znate li da slavljenje imendana nije posebno samo za Hrvatsku i okolne balkanske zemlje. Imendan je poseban dan koji se slavi širom svijeta.

Anđela- imendan

Anđela – Anđa – imendan 2020. –

Saznajte na koji datum Anđela slavi imendan u 2020. godini. – Znate li da slavljenje imendana nije posebno samo za Hrvatsku i okolne balkanske zemlje. Imendan je poseban dan koji se slavi širom svijeta.

MARIJA – imendan 2020. –

Saznajte na koji datum MARIJA slavi imendan u 2020. godini. – Znate li da slavljenje imendana nije posebno samo za Hrvatsku i okolne balkanske zemlje. Imendan je poseban dan koji se slavi širom svijeta.

TENA – imendan 2020. –

Saznajte na koji datum TENA slavi imendan u 2020. godini. – Znate li da slavljenje imendana nije posebno samo za Hrvatsku i okolne balkanske zemlje. Imendan je poseban dan koji se slavi širom svijeta.

TESA – imendan 2020. –

Saznajte na koji datum TESA slavi imendan u 2020. godini. – Znate li da slavljenje imendana nije posebno samo za Hrvatsku i okolne balkanske zemlje. Imendan je poseban dan koji se slavi širom svijeta.

TEREZIJA - imendan 2020. -

TEREZIJA – imendan 2020. –

Saznajte na koji datum TEREZIJA slavi imendan u 2020. godini. – Znate li da slavljenje imendana nije posebno samo za Hrvatsku i okolne balkanske zemlje. Imendan je poseban dan koji se slavi širom svijeta.

PETRA – imendan 2020. –

Saznajte na koji datum PETRA slavi imendan u 2020. godini. – Znate li da slavljenje imendana nije posebno samo za Hrvatsku i okolne balkanske zemlje. Imendan je poseban dan koji se slavi širom svijeta.

SARA – imendan 2020. –

Saznajte na koji datum SARA slavi imendan u 2020. godini. – Znate li da slavljenje imendana nije posebno samo za Hrvatsku i okolne balkanske zemlje. Imendan je poseban dan koji se slavi širom svijeta.

LUCIJA – imendan 2020. –

Saznajte na koji datum LUCIJA slavi imendan u 2020. godini. – Znate li da slavljenje imendana nije posebno samo za Hrvatsku i okolne balkanske zemlje. Imendan je poseban dan koji se slavi širom svijeta.

EMA – imendan 2020. –

Saznajte na koji datum Ema slavi imendan u 2020. godini. – Znate li da slavljenje imendana nije posebno samo za Hrvatsku i okolne balkanske zemlje. Imendan je poseban dan koji se slavi širom svijeta.

MIA – imendan 2020. –

Saznajte na koji datum Mia slavi imendan u 2020. godini. – Znate li da slavljenje imendana nije posebno samo za Hrvatsku i okolne balkanske zemlje. Imendan je poseban dan koji se slavi širom svijeta.