Čemu služi izračun bioritma

Grafikon linija bioritma ilustrira principe putem kojih na nas utječu fizički, emotivni i intelektualni ciklusi. Mnogi ljudi kažu kako su poboljšali kvalitetu svoga života prateći uspone i padove bioritma.

Npr. možda ćete planirati važne ispite za vrijeme intelektualnih uspona,  izbjegavati emotivne razgovore kada vam je emotivni bioritam na niskim razinama ili izbjegavati teže tjelesne napore ako vam je fizički bioritam nisko.

No, važno je da znate ograničenja bioritma. On nije neko „proročansko“ sredstvo, pa vam na primjer neće pomoći da dobijete na lutriji. Ako se u nekom danu npr. sve tri linije nalaze u visinama, to znači da biste se trebali osjećati dobro, a ako se sve tri nalaze pri dnu, da ćete se osjećati bezvoljno.  Zbog toga bioritam ne biste trebali koristiti da biste determinirali kada je najbolje vrijeme da kupite listić za lutriju.

Tri ciklusa bioritma su:

Fizički – govori o vašoj energiji, o tome koliko se vaše tijelo dobro osjeća.

Emotivni – u pravilu govori o tome hoćete li plakati ili se smijati.

Intelektualni – daje vam naznake kako dobro će vaš mozak funkcionirati, o sposobnosti koncentracije i sl.

Bioritam se može koristiti i za determiniranje dinamike grupe ili para. Iz usporednog bioritma proizlazi da će se bolje slagati osobe koje imaju preklapajuće bioritme, nego osobe čiji se ciklusi bioritma mimoilaze. Ako je kod jedne osobe bioritam visoko, a kod druge nisko, veće su šanse za nerazumijevanje. Kompatibilnost  bioritma osoba se obično objašnjava primjerom pijanaca. Dvije trijezne osobe se dobro slažu. Dvije pijane osobe se također dobro slažu, ali trijezna osoba s pijancem se nikako ne slaže. Pijana i trijezna osoba su u različitom stanju uma što dovodi do neslaganja.

Mnogi misle da bioritam funkcionira na sličan način. Ako jedna osoba ima intelektualni bioritam na visokoj razini, a druga na niskoj, komunikacija će biti otežana. A što se kompliciranije teme budu pojavljivale, to će iskustvo biti negativnije.

Ako se emotivni bioritam ne podudara imat ćete osobu koja se osjeća  dobro kada se druga osjeća loše i obrnuto.

Bioritam možete izračunati ovdje