21. svibnja 2024.

Roditeljstvo i djeca

COVERmagazin.com

Stjepan – imendan 2024. –

Saznajte na koji datum Stjepan slavi imendan u 2024. godini. - Znate li da slavljenje imendana nije posebno samo za Hrvatsku i okolne balkanske zemlje. Imendan je poseban dan koji se slavi širom svijeta.
Stjepan - imendan 2024. -

Stjepan – imendan 2024. –

Stjepan je katoličko ime koje ima svoj imendan u prosincu 26.12.2024.

Također spomendan se obilježava i 16.08. prema svetom Stjepanu Ugarskom, pa se može obilježavati i na taj dan.

Stjepan slavi imendan 26.12.

Tada slave i sve izvedenice i hrvatske verzije ovog imena poput:

Stipan, Stipe, Štef, Stefan, Ištvan i Stevan.

Iznad ste saznali na koji datum Stjepan slavi imendan u 2024. godini.

Znate li da slavljenje imendana nije posebno samo za Hrvatsku i okolne balkanske zemlje. Imendan je poseban dan koji se slavi širom svijeta. Imena svetaca naznačena su u katoličkom kalendaru . Ima li više svetaca i blaženika s istim imenom u kalendaru proslavit ćete imendan koji je najbliži vašem rođendanu ili koji je najznačajniji  u vašoj župi i susjednim župama ili okruženju.

Ako se zovete Stjepan i danas je neki od datuma iznad SRETAN VAM IMENDAN Stjepan ♥

Sretan imendan Stipane, Sretan imendan Stipe, Sretan imendan Stipo, Sretan imendan Štef, Sretan imendan Stefan, Sretan imendan Ištvan i Sretan imendan Stevan.

Više svetaca i blaženika je nosilo ime Stjepan ili neku njegovu izvedenicu, ali budući da se kalendarski prvi spominje Sveti Stjepan, prvomučenik, smatra se kako se imendan obilježava prema spomendanu ovog sveca 26. prosinca, prvi dan nakon Božića. Sveti Stjepan bio je prvi kršćanski đakon i prvi mučenik za vjeru. Prema tom svecu ime se proširilo širom kršćanskog svijeta, te su mnogi sveci i blaženici kasnije nosili to ime.

Ištvan je ime mađarskoga podrijetla, ali se pronalazi i u našim krajevima. Pišta je nadimak izravno od Ištvan, ali posredno od imena Stjepan.

Stefan je danas tipičnije istočne krajeve, ali se također pronalazi u svim krajevima Hrvatske i česta je izvedenica imena Stjepan.

Stefano je ime talijanskoga podrijetla, izvedenica je također od talijanske verzije imena Stjepan. Često se nalazi u u našim krajevima u Dalmaciji, a najčešće u Istri.

Stepan je danas veoma rijetko ime ali još uvijek prisutna izvedenica imena Stjepan.

Stipa je rijetko kao službeno ime, no u Slavoniji je često kao nadimak od imena Stjepan.
Stipe je često službeno ime u Dalmaciji i zapadnoj Hercegovini, izvedenica imena Stjepan.

Stipo je ponajviše prisutno među Hrvatima u Bosni te Slavoniji, također izvedenica imena Stjepan, kao i Stipan koje je je rasprostranjeno u Dalmaciji, te rjeđe u Istri i Primorju.

Stijepo i Stjepo imena su tipična za dubrovačko područje izvedenica imena Stjepan.

Stjepko je izvedenica tipičnija za središnju Hrvatsku.

Šćepo je u Hrvatskoj veoma rijetko kao službeno ime, no često je u
neslužbenoj komunikaciji u Hercegovini.
Štef je danas ime karakteristično za kajkavske krajeve iako vrlo malen broj ljudi nosi službeno ovo ime, ali je jedan od najčešćih nadimaka.

Među ženskim osobnima imenima i nadimcima čije se porijeklo krije u imenu Stjepan nailazimo na Fani, Fanika, Stefana, Stefani, Stefania, Stefanie, Stefanija, Stefanka, Stefany, Stephani, Stephanie, Stephany, Stevanija, Stevanka, Stevka, Stipana, Stipanija, Stipanka, Stjepanka, Stjepka, Štefa i Štefana.

Sretan imendan Fani, Sretan imendan Fanika, Sretan imendan Stefana, Sretan imendan Stefani, Sretan imendan Stefania, Sretan imendan Stefanie, Sretan imendan Stefanija, Sretan imendan Stefanka, Sretan imendan Stefany, Sretan imendan Stephani, Sretan imendan Stephanie, Sretan imendan Stephany, Sretan imendan Stevanija, Sretan imendan Stevanka, Sretan imendan Stevka, Sretan imendan Stipana, Sretan imendan Stipanija, Sretan imendan Stipanka, Sretan imendan Stjepanka, Sretan imendan Stjepka, Sretan imendan Štefa i Sretan imendan Štefana.

Sveti Stjepan, prvomučenik

Više svetaca i blaženika je nosilo ime Stjepan ili neku njegovu izvedenicu, ali budući da se kalendarski prvi spominje Sveti Stjepan, prvomučenik, smatra se kako se imendan obilježava prema spomendanu ovog sveca 26. prosinca, prvi dan nakon Božića. Sveti Stjepan bio je prvi kršćanski đakon i prvi mučenik za vjeru. Prema tom svecu ime se proširilo širom kršćanskog svijeta, te su mnogi sveci i blaženici kasnije nosili to ime.

Vezano: