21. svibnja 2024.

Roditeljstvo i djeca

COVERmagazin.com

Kako djeci objasniti poklone za svetog Nikolu

Kada je sveti Nikola bio tek maleni dječačić njegovi roditelji bili su prilično dobrostojeći i kupovali su mu mnogo igračaka. Ali svaku igračku koju bi on dobio dijelio bi s drugom djecom...

Kako djeci objasniti poklone za svetog Nikolu

Kako djeci objasniti poklone za svetog Nikolu

Mnogi roditelji u stalnoj su dilemi kako objasniti maloj djeci zbog čega dobivaju poklone za svetog Nikolu. Da li djeci sugerirati da je to nagrada za njihovo ponašanje, da li je to poklon nekog čudotvornog bića ili nešto treće. Jedan od načina je da objasnite djeci porijeklo poklona kroz priču. Na primjer, djeci možete reći:

Kada je sveti Nikola bio tek maleni dječačić njegovi roditelji bili su prilično dobrostojeći i kupovali su mu mnogo igračaka. Ali svaku igračku koju bi on dobio dijelio bi s drugom djecom.

Kasnije u životu sveti Nikola je i dalje stalno tražio načine kako bi pomagao drugima. Sve što je imao je malo po malo razdijelio drugima kako bi im pomogao.

Starijoj djeci već možete objasniti i ostatak priče.

Tradicija ostavljanja poklona preko noći nastavlja se na priču kako je jednom prilikom sveti Nikola ostavio zlatnike za tri kćeri na prozoru, odnosno ubacio im zlatnike kroz prozor, kako bi pomogao djevojkama i njihovom ocu koji je naglo osiromašio.

Krampus se pojavljuje kao suprotnost svetom Nikoli. On je porijeklom biće iz njemačke mitologije. Kasnije je kreiran kao nadogradnja na mitološko biće, a kako bi se na neki način djecu zastrašivalo i “kažnjavalo” za neposluh. Tako bi dobra djeca ujutro 6. prosinca pronašla na prozoru poklone, a zločesta djeca šibu koju bi im donio Krampus.

Da li ćete djeci objasniti da su pokloni simbolika i da ih zapravo vi poklanjate da bi obilježili dan svetog Nikole i njegovu dobrotu kao primjer koji treba slijediti,  ili da ih zaista donosi sveti Nikola ovisi o mogućnosti razumijevanja djece. Neka djeca već s tri mogu shvatiti preneseno značenje, dok druga i s 10 vjeruju u postojanje “pravog svetog Nikole”. Vi najbolje poznajete svoje dijete, pa ćete znati koja je priča za njega.

Poanta poklona i poklanjanja poklona za sv. Nikolu je da se djecu nauči vrijednost darivanja i dijeljenja, a ne da ih se tim poklonom ucjenjuje i potiče na određeno ponašanje. Zbog toga izbjegavajte dozvoliti da sveti Nikola oduzima vaš roditeljski autoritet, pa da sve što djeca ne žele potičete poklonom od svetog Nikole, odnosno strahom od Krampusa. Djeci možete čitati priče i poticati ih na lijepo ponašanje, ali prijetnjama kako neće dobiti poklone od sv. Nikole efekt je samo kratkoročan.

Kada je Sv. Nikola 2021.

Spomendan sv. Nikole možete obilježiti zabavnim obiteljskim običajima.

Očistite čizme i stavite pokraj prozora

Za razliku od Djeda Mraza, sveti Nikola se ne spušta kroz dimnjak i nema saonice, on ubacuje poklone kroz prozor, zbog toga se očišćene čizmice, koje simboliziraju vrijednu i urednu djecu, ostavljaju na prozorsku klupčicu kako bi sveti Nikola vidio kako su u tom domu uredna i vrijedna djeca. Čizmice se čiste i uređuju 5.prosinca uvečer, a sveti Nikola ostavlja poklone u obući, da bi ih djeca 6. prosinca ujutro pronašla u svojim čizmicama.

U čizmicama se djeci ostavljaju jednostavni pokloni, koji fizički stanu u čizmice.

Slavite duh darivanja

Ovaj blagdan trebao bi učiti djecu o vrijednosti darivanja i dijeljenja. Možete s djecom na neki način anonimno nekoga darivati ili s djecom organizirati na neki način darivanje druge djece ili dijeljenje svojih stvari s njima.

Čišćenje čizama je važan proces

Čišćenje čizmica uglavnom je zabavna aktivnost samo na dan uoči svetog Nikole, ali tom prilikom se potrudite objasniti djeci koliko je bitno da budu vrijedni i uredni, te kako će za vrijedne ljude koji obavljaju svoje zadatke uvijek stići nagrada.

Dan svetog Nikole proslavite malim poklonom, ali velikim srcem.

Ovaj dan više bi trebalo obilježiti pričama i objašnjavanjem djeci o važnosti dijeljenja i darivanja nego poklonima. Pokloni bi trebali biti simbolični i jednostavni, ali koji oslikavaju radost primanja poklona.

Pokloni za svetog Nikolu

Više o svetom Nikoli