Krizma

      Nema komentara na Krizma

Oglas

Krizma

Za krizmu dijete u dogovoru s roditeljima izabire osobu i predlaže joj kumstvo. Roditelji bi trebali pažljivo razmisliti i predložiti kumstvo osobi koja je se ranije ponudila za kumstvo ili osobi za koju znaju do bi joj kumstvo njihovom djetetu bilo drago.

Ukoliko u župi nije definirano i dječaci i djevojčice bi trebale obući elegantno odijelo, kao i njihovi kumovi. Sa suknjama obvezno ispod koljena i poželjno s dugim rukavima, ali ne kraćim od lakta. U nekim crkvama i dječaci i djevojčice odijevaju  bijele halje koje se dobiju u crkvi, pa ih treba poštivati i prema njima se odnositi s maksimalnom pažnjom.

Krizma je događaj koji ima veliku duhovnu dimenziju pa ga kao takvog i treba doživljavati.  Roditelji i kumovi moraju se potruditi da se dan ne pretvori u obični društveni događaj (poput rođendana) gdje su temeljne stvari večera i pokloni.  Trebalo bi naglasiti intimnost i sabranost.

Kumovi će se suptilno raspitati o željama djeteta i običajima u zajednici, ali ne trebaju  poštivati djetetove želje ukoliko je dijete previše zahtjevno pa ističe preskupe poklone poput motora i sl.

Kum djetetu poklanja zaseban poklon, a drugi za roditelje i ostale članove obitelji. Prema tradiciji kumovi su dužni obući dijete „od glave do pete“ (donje rublje, majicu, hlače i cipele), te uz to pokloniti neki vrjedniji poklon poput sata ili neki zlatni predmet. Ukoliko ne poznajemo ukus djeteta umjesto odjeće djetetu možemo dati novac, ali nikako novac kao zamjenu za glavni poklon, koji ostajte djetetu kao trajna uspomena. Iznimno, ukoliko želite ugoditi djetetu i pokloniti neku skuplju stvar (kompjutor ili mobitel) tada uz to nisu potrebni dodatni pokloni.

Roditeljima i ostalim članovima obitelji se nosi zajednički poklon koji može biti npr. čokolade za ostalu djecu, bombonijera, vino i set posuđa.

Odgovori

*