Najviše zgrade na svijetu
Taipei 101, Taipei, Taiwan - Sagrađena 2004. najviša je zgrada na svijetu...

Najviše zgrade na svijetu

 

 - Taipei 101, Taipei, Taiwan

Sagrađena 2004. najviša je zgrada na svijetu (101 kat). Visoka je 509 metara, a posebna je po tome i što se u njoj nalazi i najbrže dizalo na svijetu. Brzina mu je oko tisuću metara po minuti (100km/h).

 - Petronas Tower 1, Kuala Lumpur, Malaysia

Petronas Tower je visok 452 metra (88 katova). Konstrukcija od dva tornja završena je 1998. Iako nisu najviši, najviši su tornjevi blizanci na svijetu. Rekord najviše zgrade držali su do 2004. kada je izgrađena zgrada u Taipeiu.

 - Sears Tower, Chicago, SAD

Zgrada visoka 442 metra, iako nije najviša zgrada je s najviše katova – 108. Ipak najveća je zgrada u Sjedinjenim Američkim Državama.

 - Jin Mao Tower, Shanghai, Kina

Zgrada je visoka 421 metar i ima 88 katova. Najviša je zgrada u Kini. Izgrađena je 1998. godine.

COVERmagazin.com

18.02.2008.

Oglas
 

 

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI: Svi tekstovi i članci su samo neobavezne informacije. Koristite ih na svoju osobnu odgovornost i rizik. O svakom pitanju, prijedlogu ili informaciji iz teksta konzultirajte stručnu osobu ili liječnika.